NAPAKA PRI PRIJAVI

Če ste avtoriziran uporabnik, morate najprej izbrati pravilno področje in se prijaviti s pravilno šifro in geslom, drugače pa prosimo uporabljajte le javno dostopne dele spletnih strani Rica.

Poskus nepooblaščenega dostopa je bil zabeležen.Kaj najdete v sistemu eRic
  Aplikacije za šole

  Prijavnice za seminarje

  Vprašalnike za zunanje ocenjevalce

  Razna obvestila

© 2008 - 2020 Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, SI-1000 Ljubljana
tel.: 01 548 46 00, faks: 01 548 46 01, e-pošta: eric(at)ric.si